tel. 62 747 28 86 sekretariat@jtbs.com.pl bip
  • logo jtbs 23

    Przedłużenie postępowania przetargowego

    Dodane 21 maj 2024

    Informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na zadanie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mieszkowie przy ul. Dworcowej – 12 mieszkań (dz. nr 304/12) oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Roszkowie – 40 mieszkań (dz. 83/5)” został wydłużony termin składania ofert do dnia 3 czerwca 2024 roku godziny 10:00.

    Informacje o postępowaniu przetargowym dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej JTBS oraz na dedykowanej platformie postępowań przetargowych.