tel. 62 747 28 86 sekretariat@jtbs.com.pl bip

Dokumenty i wnioski do pobrania

Lokale mieszkalne czynszowe przy ul. Noskowskiej w Potarzycy:

 1. Wniosek, aktualizacja wniosku o przydział mieszkania czynszowego w Potarzycy
 2. Regulamin Pracy Komisji Kwalifikacyjnej oraz Ramowe Zasady Stosunku Najmu
 3. Umowa rezerwacyjna lokalu mieszkalnego czynszowego w Potarzycy
 4. Umowa najmu lokalu mieszkalnego czynszowego w Potarzycy
 5. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu/nieruchomości
 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Potarzycy
 2. Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły w Potarzycy

Lokale mieszkalne czynszowe z „Programu 400 Mieszkań w Gminie Jarocin”:

 1. Regulamin Pracy Komisji Kwalifikacyjnej oraz Ramowe Zasady Stosunku Najmu
 2. Zarządzenie w celu określenia minimalnej wysokości dochodów (netto) zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Kwalifikacyjnej oraz Ramowych Zasad Stosunku Najmu
 3. Budynki czynszowe z Programu 400 Mieszkań w Gminie Jarocin
 4. Wniosek, aktualizacja wniosku o przydział mieszkania czynszowego z Programu 400 Mieszkań
 5. Umowa rezerwacyjna lokalu mieszkalnego czynszowego w ramach Programu 400 Mieszkań w Gminie Jarocin
 6. Umowa najmu lokalu mieszkalnego czynszowego w ramach Programu 400 Mieszkań w Gminie Jarocin
 7. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu/nieruchomości

Lokale mieszkalne czynszowe stanowiące własność JTBS w Gminie Jarocin:

 1. Regulamin Pracy Komisji Kwalifikacyjnej oraz Ramowe Zasady Stosunku Najmu
 2. Budynki stanowiące własność JTBS, którymi Spółka dysponuje do przydziału mieszkań czynszowych
 3. Wniosek, aktualizacja wniosku o przydział mieszkania czynszowego stanowiącego własność JTBS
 4. Umowa rezerwacyjna lokalu mieszkalnego czynszowego stanowiącego własność JTBS w Gminie Jarocin
 5. Umowa najmu lokalu mieszkalnego czynszowego stanowiącego własność JTBS w Gminie Jarocin

Lokale mieszkalne czynszowe znajdujące się w zasobie mieszkaniowym Gminy Jarocin:

 1. Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej Przyszłych Najemców Lokali
 2. Budynki znajdujące się w zasobie mieszkaniowym Gminy Jarocin
 3. Wniosek, aktualizacja wniosku o przyznanie mieszkania czynszowego znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Jarocin
 4. Umowa rezerwacyjna lokalu mieszkalnego czynszowego znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Jarocin
 5. Umowa najmu lokalu mieszkalnego czynszowego znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Jarocin

Lokale z partycypacją będące własnością JTBS w Gminie Jarocin:

 1. Regulamin Pracy Komisji Kwalifikacyjnej oraz Ramowe Zasady Stosunku Najmu
 2. Budynki z partycypacją będące własnością JTBS
 3. Ankieta dla zainteresowanych uzyskaniem mieszkania z partycypacją z zasobów JTBS
 4. Umowa w sprawie partycypacji w koszcie budowy mieszkania

Inne dokumenty i wnioski:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach
 2. Zgłoszenie adresu korespondencyjnego
 3. Oświadczenie o zmianie ilości osób
 4. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu/nieruchomości
 5. Regulamin porządku domowego i użytkowania mieszkania (zasoby JTBS)
 6. Regulamin porządku domowego i użytkowania mieszkania (zasoby programu 400 mieszkań czynszowych)