tel. 62 747 28 86 sekretariat@jtbs.com.pl bip

Dokumenty i wnioski do pobrania

Lokale mieszkalne czynszowe przy ul. Zapłocie w Witaszycach:

Dokumenty dostępne w zakładce „Nowe mieszkania w Witaszycach”

Lokale mieszkalne czynszowe przy ul. Noskowskiej w Potarzycy:

 1. Wniosek, aktualizacja wniosku o przydział mieszkania czynszowego w Potarzycy
 2. Regulamin Pracy Komisji Kwalifikacyjnej oraz Ramowe Zasady Stosunku Najmu
 3. Umowa rezerwacyjna lokalu mieszkalnego czynszowego w Potarzycy
 4. Umowa najmu lokalu mieszkalnego czynszowego w Potarzycy
 5. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu/nieruchomości
 6. Zarządzenie w sprawie wysokości dochodów – Potarzyca
 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Potarzycy
 2. Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły w Potarzycy

Lokale mieszkalne czynszowe z „Programu 400 Mieszkań w Gminie Jarocin”:

 1. Wniosek, aktualizacja wniosku o przydział mieszkania czynszowego z Programu 400 Mieszkań
 2. Regulamin Pracy Komisji Kwalifikacyjnej oraz Ramowe Zasady Stosunku Najmu
 3. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Umowy Najmu oraz stawek czynszu dotyczący Najemców podpisujących Umowę Najmu od dnia 18.11.2022 r.
 4. Umowa rezerwacyjna lokalu mieszkalnego czynszowego w ramach Programu 400 Mieszkań w Gminie Jarocin
 5. Umowa najmu lokalu mieszkalnego czynszowego w ramach Programu 400 Mieszkań w Gminie Jarocin
 6. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu/nieruchomości

Lokale mieszkalne czynszowe stanowiące własność JTBS w Gminie Jarocin:

 1. Wniosek, aktualizacja wniosku o przydział mieszkania czynszowego stanowiącego własność JTBS
 2. Budynki stanowiące własność JTBS, którymi Spółka dysponuje do przydziału mieszkań czynszowych
 3. Regulamin Pracy Komisji Kwalifikacyjnej oraz Ramowe Zasady Stosunku Najmu
 4. Umowa rezerwacyjna lokalu mieszkalnego czynszowego stanowiącego własność JTBS w Gminie Jarocin
 5. Umowa najmu lokalu mieszkalnego czynszowego stanowiącego własność JTBS w Gminie Jarocin

Lokale mieszkalne czynszowe znajdujące się w zasobie mieszkaniowym Gminy Jarocin:

 1. Wniosek, aktualizacja wniosku o przyznanie mieszkania czynszowego znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Jarocin
 2. Budynki znajdujące się w zasobie mieszkaniowym Gminy Jarocin
 3. Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej Przyszłych Najemców Lokali
 4. Umowa rezerwacyjna lokalu mieszkalnego czynszowego znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Jarocin
 5. Umowa najmu lokalu mieszkalnego czynszowego znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Jarocin

Lokale z partycypacją będące własnością JTBS w Gminie Jarocin:

 1. Ankieta dla zainteresowanych uzyskaniem mieszkania z partycypacją z zasobów JTBS
 2. Budynki z partycypacją będące własnością JTBS
 3. Regulamin Pracy Komisji Kwalifikacyjnej oraz Ramowe Zasady Stosunku Najmu
 4. Umowa najmu lokalu mieszkalnego z partycypacją JTBS

Inne dokumenty i wnioski:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach
 2. Zgłoszenie adresu korespondencyjnego
 3. Oświadczenie o zmianie ilości osób
 4. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu/nieruchomości
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego źródła ciepła w lokalu
 6. Regulamin porządku domowego i użytkowania mieszkania (zasoby JTBS)
 7. Regulamin porządku domowego i użytkowania mieszkania (zasoby programu 400 mieszkań czynszowych)