tel. 62 747 28 86 sekretariat@jtbs.com.pl bip

Nasza oferta

Wynajem – lokale mieszkalne i użytkowe

Zasoby mieszkaniowe będące w dyspozycji Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkujących, bądź pracujących na terenie gminy Jarocin.
W posiadaniu Spółki znajdują się:
– Lokale o obniżonym standardzie
– Lokale lokatorskie znajdujące się w starym budownictwie
– Lokale lokatorskie realizowane przy udziale KFM

By ubiegać się o któryś z powyżej wymienionych lokali należy złożyć w sekretariacie Spółki odpowiednie wnioski, które znajdują się w zakładce „Dokumenty”.

Zasady wynajmowania mieszkań należących do zasobów Spółki regulują zapisy znajdujące się w Regulaminie kwalifikacji przyszłych najemców.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego (lokale lokatorskie) zawierana przez Spółkę przewiduje obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu oraz innych zobowiązań istniejących w dniu opróżnienia lokalu po zakończeniu umowy najmu. Wysokość kaucji wynosi 12-krotność miesięcznego czynszu za lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

Najemca mieszkania lokatorskiego zrealizowanego przy udziale Krajowego Funduszu Mieszkaniowego wnosi oprócz wymienionej powyżej kaucji mieszkaniowej, partycypację w kosztach budowy budynku.

Spółka posiada również lokale użytkowe na wynajem w centrum miasta Jarocin i bliskiej okolicy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu zapoznania się z ofertą wynajmu lokali użytkowych.

Mieszkania na sprzedaż

Jarocińskie TBS Sp. z o.o. realizuje budowę nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy os. Rzeczypospolitej w Jarocinie, w której oferuje na sprzedaż mieszkania w cenie 3200,00 zł / m2 brutto.
Informacje dotyczące inwestycji i oferty zawarte są na stronie: Budowa mieszkań os. Rzeczypospolitej – etap C

Zarządzanie nieruchomościami

Jarocińskie TBS Sp. z o.o. zajmuje się także zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych. Do powierzonych zadań w zakresie zarządzania nieruchomościami należą m.in. techniczne utrzymanie nieruchomości, obsługa prawna, obsługa księgowa oraz obsługa administracyjna. W sprawie pytań i podjęcia współpracy w zakresie zarządzania dla wspólnot mieszkaniowych zapraszamy do kontaktu telefonicznego 62 747 28 86 lub osobiście w siedzibie firmy: Jarocińskie TBS Sp. z o.o. ul. Kościuszki 18 63-200 Jarocin.

Zapraszamy do odwiedzenia podstrony „Inwestycje”, w której przedstawiamy wszystkie bieżące i planowane budowy.