tel. 62 747 28 86 sekretariat@jtbs.com.pl bip
Program Mieszkanie do remontu
 

Program „Mieszkanie do remontu” to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Jarocin, którzy chcą uzyskać lokale mieszkalne czynszowe z zasobów JTBS poza kolejnością i wykonać remont mieszkania w swoim zakresie.

Program powstał w grudniu 2014 roku, w ramach którego do tej pory mieszkańcy wyremontowali 41 lokali mieszkalnych, a następnie w nich zamieszkali.

W celu uzyskania lokalu mieszkalnego do remontu, należy:
- złożyć wniosek w siedzibie Spółki,
- zadeklarować wykonanie remontu na własny koszt według wytycznych JTBS
(w niektórych przypadkach remont może wiązać się łącznie z wymianą systemu ogrzewania, wymianą instalacji wod-kan, wymianą instalacji elektrycznej, wymianą stolarki drzwiowej i okiennej).
W ramach wykonania remontu, najemca zwolniony jest z:
- wniesienia kaucji tj. 12-krotności miesięcznego czynszu,
- obowiązku opłat czynszu za okres średnio 3 miesięcy (uzależnione od stanu technicznego lokalu oraz wysokości poniesionych nakładów).
Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Spółki JTBS:
ul. T. Kościuszki 18,
63-200 Jarocin

lub pod numerem telefonu: 62 747-28-86.

Aktualna lista lokali mieszkalnych z programu Mieszkanie do remontu:
– brak