tel. 62 747 28 86 sekretariat@jtbs.com.pl bip

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Informacje

O Spółce:

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest Spółką Gminy Jarocin, która rozpoczęła działalność w 1999 roku. Zajmuje się realizacją budynków wielorodzinnych i ich eksploatacją na zasadach najmu. Dodatkowo, JTBS świadczy usługi w zakresie administracji Wspólnotami Mieszkaniowymi, sprawowaniu zarządu budynkami na podstawie umów zlecenia, wynajmowaniu lokali użytkowych będących zasobami Jarocińskiego TBS oraz prowadzeniu innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym.

Wieloletnia działalność Spółki ugruntowała posiadanie znaczącej roli w realizacji miejskiej polityki mieszkaniowej oraz zapewniła trwałą stabilność finansową. Posiadane doświadczenie umożliwia również realizowanie przemyślanych i skalkulowanych inwestycji o bardzo niskim ryzyku. Wymienione cechy stawiają Spółkę w bardzo korzystnym świetle względem przyszłych lokatorów. Przyszli nabywcy mieszkań mają zapewnione bezpieczeństwo i miarodajną jakość z nabytych mieszkań.

W dotychczasowej działalności JTBS zrealizował wiele inwestycji mieszkaniowych. Lata 2015-2022 były okresem zintensyfikowanych inwestycji mieszkaniowych w Gminie Jarocin, w których spółka JTBS wybudowała m.in. mieszkania socjalne, mieszkania komunalne o niższym standardzie, mieszkania chronione, mieszkania w systemie deweloperskim oraz mieszkania czynszowe wybudowane w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus” i „Społecznego Budownictwa Czynszowego”. W wymienionych latach wykonano także modernizacje starych zasobów spółki oraz budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez JTBS w zakresie: termomodernizacji i modernizacji elewacji, wymiany instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wymiany pokryć dachowych oraz ogólna modernizacja części wspólnych budynków, a także zmiana systemu ogrzewania lokali mieszkalnych.

Cele na najbliższe lata:
Jarocińskie TBS Sp. z o.o. jest otwarte na potrzeby zarówno obecnych, jak i przyszłych lokatorów, dlatego zmierza do osiągnięcia ambitnych celów rozwoju Spółki. Stopniowo na poszczególnych nieruchomościach uruchomiany jest internetowy system obsługi lokatorów, za pośrednictwem którego każdy lokator mający dostęp do łącza internetowego, będzie mógł monitorować swoje bieżące rozliczenia, a także w szybki i łatwy sposób skontaktować się z biurem obsługi klienta. Głównym celem Spółki jest wykonanie szeregu intensywnych, ukierunkowanych i efektywnych inwestycji związanych z utworzeniem nowych mieszkań. Wymienione zadania inwestycyjne będą kontynuacją zrealizowanych przez JTBS inwestycji mieszkaniowych w Gminie Jarocin w latach 2015-2024. Zadaniem Spółki jest również kontynuowanie modernizowania starych zasobów spółki (klatki schodowe, wymiana instalacji, zmiana systemu ogrzewania, termomodernizacja, wymiana pokrycia dachowego). Od roku 2015 Spółka realizuje także stopniowe wymiany wodomierzy w zasobach mieszkaniowych na wodomierze objętościowe z odczytem radiowym.

Dane rejestrowe:

Nazwa: Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Adres: ul. T. Kościuszki 18, 63-200 Jarocin
NIP: 617-19-47-353
REGON: 250962515
KRS: 0000183634
Kapitał zakładowy: 47.989.000,00 zł
Udziałowcy Spółki: Gmina Jarocin – 100% udziałów w Spółce

Władze Spółki:

Zgromadzenie Wspólników
Adam Pawlicki – Burmistrz Jarocina, reprezentuje Gminę Jarocin jako Właściciela Spółki

Zarząd
Jerzy Wolski – Prezes Zarządu

Status prawny Spółki:
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Akt Notarialny z dnia 23.09.1999r. sporządzony przez Notariusz Beatę Winiarską-Bargieł, Kancelaria Notarialna w Jarocinie, Repertorium A nr 3329/99 ze zmianami.
Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego pod nr RH 2056 dział B w dniu 10 grudnia 1999r. w Kaliszu.
W dniu 17 grudnia 2003r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000183634.

Akt założycielski Spółki:
Akt założycielski – pobierz (.pdf)